Előírások

 

Dokumentum elnevezése Letöltés
Vízművek és Csatornázási KKV alapszabálya (szerb nyelven)
A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV megalapításáról szóló határozat (szerb nyelven)
Nyilvános szennyvízhálózatról szóló határozat (szerb nyelven)
Odluka o odvođenju atmosferskih voda
Vízellátásról szóló határozat (szerb nyelven)
Odluka o osnivanju Savetodavnog tela
A felhasználói panaszok kezeléséről szóló szabályzat (szerb nyelven)
Igazolás a PDV adófizetői nyilvántartásba vételről (szerb nyelven)
Közműtevékenységekről szóló törvény (szerb nyelven)
Fogyasztóvédelmi törvény - új (szerb nyelven)
Határozat a fogyasztók panaszait intéző bizottság kinevezéséről (szerb nyelven)
A fogyasztók panaszait intéző bizottság ügyrendje (szerb nyelven)
A fogyasztók panaszait intéző bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyv (szerb nyelven)
Az egyéni vízórák felszerelése műszaki feltételeinek és eljárásának szabályzata (szerb nyelven)
A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV működéséről szóló tájékoztató (szerb nyelven)
A munkaadónál történő belső riasztás szabályzati eljárása (szerb nyelven)
Postupak za naručivanje i sprovođenje usluge otkrivanja potencijalnog mesta kvara na instalacijama vodovoda i toplovoda
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Metodologija za formiranje cena usluga
Kolektivni ugovor za ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Kodeks ponašanja zaposlenih u ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Etički kodeks interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Povelja o organizovanju interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Pravilnik o poklonima zaposlenih u preduzeću
Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa u preduzeću
Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
Odluka za lice zaduženo za rodnu ravnopravnost
Извештај за 2021. годину - родна равноправност
План мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова за период 01.01.-31.12.2022. године
Информација корисницима услуга о примени Закона о заштити података о личности уЈКП „Водовод и канализација" Суботица