Szennyvízelvezetés…

A csatornázás fogalma szakmai értelemben magába foglalja azoknak az építményeknek a komplexumát, a műszaki és egészségügyi intézkedésekkel együtt, melyek lehetővé teszik a települési vagy ipari eredetű szennyvizek szervezett és rendszeres, közvetlen és gyors összegyűjtését és elvezetését, valamint a szennyvíztisztítókban történő kezelésüket. A szennyvízkezelés kommunális hidrotechnikai tevékenység, és a városi műszaki rendszer részét képezi. A települések és a természeti környezet közegészségügyi megóvása szempontjából nélkülözhetetlen az összes szennyvíz gyors eltávolítása a lakóövezetekből, a szennyezést pedig tisztítással kell megelőzni.

Az ivóvízellátás és szennyvízkezelés kérdésének fokozott és szakszerű megoldása 1962-ben vette kezdetét, a szabadkai Vízművek megalapításával. A községi képviselő-testület akkori döntése szerint Szabadkának vegyes csatornarendszere lesz, ami azt jelenti, hogy a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése is egyazon vezetéken keresztül történik.

A terepviszonyok alapján a város nyolc vízgyűjtő övezetre oszlik, és ez alapján nyolc fő gyűjtőcsatornánk van, a 0 – VII. számú kollektor.

A megtisztított szennyvíz befogadója a Palicsi-tó.

... és szennyvíztisztítás Szabadkán

Igény jelentkezett a szennyvizek tisztításának további javítása iránt, ami a kimenő víz minél jobb minőségének biztosítását jelenti, és ennek nyomán készült el a Szabadka község szennyvíztisztító telepe felújításának és kibővítésének terve. Az új szennyvíztisztító kiépítéséről szóló határozatot a városi képviselő-testület 2004 decemberében hozta meg. A telep új építményekből áll, de a szennyvíztisztítás folyamatába bevontak néhány meglévő létesítményt is. A szennyvíztisztító telepnek két fő vonala van – a vízvonal és az iszapvonal. A vízvonal a szennyvíz mechanikai és biológiai tisztításának fázisára oszlik. A vízvonalon jelentősen megnőtt a hidraulikus kapacitás, és először nyílt lehetőség a nitrogén és a foszfor ellenőrzött eltávolítására. A kimenő víz minősége összhangban áll az Európa Tanácsnak az érzékeny, eutrofizációnak kitett vízbefogadókra vonatkozó (91/271/EGK) irányelvével.

Ma a szennyvíztisztító telepen a tervekkel előlátottnál sokkal jobb a kimenő víz minősége. A korábbi időszaktól eltérően, létezik és működik is az iszapvonal. A szennyvíztisztításkor keletkező felesleges iszap anaerob emésztésre kerül. Ezzel az eljárással metán keletkezik, így lehetőségünk van elektromos energia előállítására is. A saját áramszükségletünk 30-40%-át tudjuk így megtermelni.

Szabadkán a szennyvíz tisztítása nem mindig ideális módon zajlott, különböző tényezők befolyásolták a kimenő víz minőségét. Állandó küzdelem folyt a javítás és a hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Ez a folyamat továbbra is tart.

A telep 1975. évi üzembe helyezése pillanatától egészen a mai napig egyetlen napra sem szünetelt az üzemelés.

Az elmúlt 38 év alatt különböző tényezők hatottak a Palicsi-tó állapotára és vízminőségére, de ha nem kezdtük volna meg a szennyvizek tisztítását, akkor a tó ma valószínűleg már nem is létezne.