Miért kerül alkalmazásra az IMS?!

Az állam részéről jelentkező külső nyomás, azaz a nagyszámú törvény és rendelet meghozatala, melyek különösen szigorú büntetést látnak elő az alkalmazásukkal kapcsolatos legkisebb mulasztás esetén is, valamint a közvélemény irányából tapasztalható igény az egészséges természet és biztonságos munkakörnyezet iránt, arra sarkallta a vállalatot, hogy átgondolja az irányítási rendszere addigi gyakorlatát. Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalatnak meg kell találnia azt az optimális utat, melyen haladva egyszerre és minél ésszerűbben meg tud felelni minden külső és belső igénynek és elvárásnak.

A válasz az integrált vállalatirányzási rendszer (IMS) bevezetésében rejlik, amely elősegíti a munkafolyamatok fejlesztését minden, a vállalat számára fontos területen.

Mielőtt döntést hozhatnánk a megfelelő ISO szabványok alkalmazásáról és az IMS bevezetéséről, tudnunk kell VÁLASZT adni a következő KÉRDÉSEKRE:

  • Milyen célokat kell elérnünk?
  • Kik az érdekelt felek, és ők mit várnak el a vállalattól?

A fogyasztók, a helyi hatalom, a közösség, a különféle ügynökségek és a foglalkoztatottak ugyancsak hozzájárulhatnak a fejlesztéshez, a teljesítmény fokozásához, és ennek következtében jobban el tudják fogadni az irányítási rendszerekhez való integrált hozzáállást. Az egyre szigorodó törvényi előírásokhoz való igazodás folyamatában a vállalatnak igazolnia kell, hogyan javít a minőségbiztosítás, a környezetmegóvás és az egészségmegőrzés színvonalán is.