Szabványok alkalmazási területei

 

Tanúsítás kelte Rendszer Szabvány Alkalmazási terület
17.05.2012. Élelmiszerbiztonság HACCP Ivóvízellátás
08.11.2017.

Minőségirányítás

 

Környezetirányítás

ISO 9001:2015

 

ISO 14001:2015

Ivóvíz-termelés, ellátás és minőségellenőrzés

Szennyvízelvezetés, tisztítás és minőségellenőrzés

Ivóvíz- és csatornahálózat tervezése
25.09.2019 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018 Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže