Az integrált vállalatirányítási rendszer politikája

(Minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek)

 

A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV alaptevékenysége az ivóvíztermelés és -ellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A vállalat állandó célja a szolgáltatásai minőségének folyamatos javítása, mivel a víz minőségének biztosításával a fogyasztók egészségéhez és az egészséges környezet megóvásához járulnak hozzá, míg a munkavédelmi intézkedésekkel a dolgozók biztonságát és egészségét óvják. A vállalat céljainak megvalósítása minden érdekelt fél – a szolgáltatások felhasználói, az alapító Szabadka Városa és a szervezetben foglalkoztatottak – megelégedettségére szolgál. A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV minőségpolitikája a következő elveken nyugszik:

  • a vízellátás és szennyvízelvezetés meglévő fogyasztói igényeinek és szükségleteinek, valamint a leendő felhasználók elvárásainak kielégítése;
  • felelősségteljes viszonyulás a természeti erőforrásokhoz, a környezethez és az emberek egészségének megőrzéséhez;
  • minden foglalkoztatott nagyfokú felelősségvállalása a természeti és munkakörnyezet megőrzését illetően;
  • felelősségteljes üzletvitel, a törvényes előírásokkal és a szabványokkal összhangban;
  • a munkatársak szakmai továbbképzése a fejlődés gazdasági céljainak és a közösség minden tagja jólétének figyelembevételével;
  • folyamatos rendszerfejlesztés a társadalmi elvárásokkal összhangban, új műszaki és technológiai megoldások alkalmazásával;

A vállalat vezetése alkalmazza a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszereket, és síkra száll ezek fejlesztéséért és a jelentőségük mind nagyobb elismertségéért. Minden foglalkoztatottnak joga és kötelessége a politika elfogadott elveinek betartása, valamint a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek fejlesztésében való részvétel.

Dokumentum elnevezése Letöltés
QZ-12.21 Politika IMS