Az integrált vállalatirányítási rendszer céljai

(Minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek)

 

  • a vízellátás és szennyvízelvezetés meglévő fogyasztói igényeinek és szükségleteinek, valamint a leendő felhasználók elvárásainak kielégítése;
  • felelősségteljes viszonyulás a természeti erőforrásokhoz, a környezethez és az emberek egészségének megőrzéséhez;
  • minden foglalkoztatott nagyfokú felelősségvállalása a természeti és munkakörnyezet megőrzését illetően;
  • felelősségteljes üzletvitel, a törvényes előírásokkal és a szabványokkal összhangban;
  • a munkatársak szakmai továbbképzése a fejlődés gazdasági céljainak és a közösség minden tagja jólétének figyelembevételével;
  • folyamatos rendszerfejlesztés a társadalmi elvárásokkal összhangban, új műszaki és technológiai megoldások alkalmazásával;