nov.
2010
29

BESZÁMOLÓ AZ ÚJ SZENNYVíZTISZTíTÓ ÉPíTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÚJ SZENNYVíZTISZTíTÓ ÉPíTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

A szennyvíztisztító építésének és felújításának projektuma – helyzetjelentés

Építőipari rész:

  • elkészült a vízvonal és az iszapvonal
  • iszaptalanították az 1-es és 2-es lagunát
  • elkészült a Palics és a szennyvíztisztító közötti kapcsolat gravitációs része

Gazdasági rész:  

  • teljes egészében felhasználásra került az EBRD (Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank) által folyósított kölcsön
  • a város eleget tett pénzügyi kötelezettségeinek (befektette az előirányzott 3 millió euró saját eszközt)
  • az Európai Küldöttség (DEC) donációjából eddig 4,3 millió euró került kifizetésre. A 4,7 millió euróig fennmaradt rész elszámolásra került a Küldöttség felé, és folyamatban van a kifizetési eljárás.

Öko-technológiai rész:

  • az 1-es és 2-es számú digesztor működik, a németországi, stulzi szakértők bevonásával biogázt termelünk
  • a gázgenerátorok a projektum szerint indultak be
  • pillanatnyilag a technológiai paraméterek harmonizációja folyik, hogy csökkenthessük a H2S (hidrogén-szulfid) tartalmat a biogázban, hogy lehetővé váljon a biogáz áramtermelésre való felhasználása a gázge-nerátorok révén.