HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer a Codex Alimentarius CAC/RPC 1 – 1969 Rev. 4 – 2003 alapján

Према дефиницији коју је дао Codex Alimentarius, HACCP је систем за идентификацију, оцењивање и контролу опасности од значаја за безбедност хране,  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) је систем безбедности хране који се заснива на анализи и контроли потенцијалних биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. HACCP систем је прилагођен свим врстама прехрамбених производа и свим врстама производње и руковања храном.

HACCP систем састоји се од две основне компоненте: HA CCP.

HA – представља анализу ризика, односно идентификацију опасности у свакој фази производње хране и процену њихове штетности по људско здравље.

CCP – (критичне контролне тачке) представља поступке у производњи у којима се може спречити или елиминисати ризик по сигурност хране или се његов утицај свести на прихватљив ниво. Једноставно, могуће их је контролисати.

Hazard – Опасност по здравље у одређеној тачки процеса производње намирнице
Analysis – Анализа опасности могуће контаминације производа у свакој тачки процеса производње намирнице

Critical – Одређивање критичне тачке у процесу по здравствену безбедност производа
Control – Контрола критичне тачке процеса
Point – Тачака процеса производње намирнице.

На тржиштима ЕУ и Светске трговинске организације, HACCP систем је постао обавезујући 1. јануара 2006. године (Council Directive 93/43/EEC). Једноставно, укључивање стандарда квалитета и безбедности хране у општи систем провере квалитета у предузећима, постао је услов пословања с партнерима на међународном тржишту. Законска регулатива готово свих развијених земаља обавезује произвођаче хране у тим земљама увођење система  HACCP.

Због овога је и наша земља прихватила овај концепт безбедне хране тако да  од 1. јануара 2009. године, HACCP постаје обавезујући на тржишту Србије, а предузећа која не буду поседовала сертификате о пословању у складу са овим системом неће моћи да извозе и продају своје производе у Републици Србији. 

Поред прехрамбене индустрије, фабрике које производе, прерађују, чувају, пакују, транспортују или продају храну у програм обавезне имплементације HACCP система укључени су и хотели и ресторани готове хране.

HACCP  (сертификовани) имплементирани систем је неопходно стално одржавати и надградити, интерно и екстерно надзирати и кориговати код промена. За разлику од традиционалног инспекцијског прегледа производа на крају производног процеса , HACCP представља интегрисани превентивни систем који осигурава безбедност хране у сваком делу процеса производње и дистрибуције, чиме доприноси смањењу ризика по здравље становништва.

Треба и то нагласити да се HACCP не односи (директно) на квалитет производа већ само на његову здревствену безбедност.

 

Tanúsítvány Letöltés
Sertifikat SB02940-21 HACCP
Prilog 1 sertifikata  SB02940-21 HACCP
Prilog 2 sertifikata  SB02940-21 HACCP