e-Számla

Poštovani korisniče, ukoliko želite da se prijavite za dobijanje e-računa za fizička lica, potrebno je da putem linka
https://www.cistoca-su.co.rs/moj-eko-racun/
pređete na web sajt Javno komunalnog preduzeće “Čistoća i zelenilo”,
učesnika objedinjene naplate i da popunite podatke u prijavi i dostavite je na navedenu mail adresu.