A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tevékenységei

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV közműtevékenységet folytat, illetőleg alaptevékenységei az ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás, szennyvíztisztítás, valamint a szenny- és csapadékvíz elvezetése.

Emellett a vállalat a vízvezeték- és csatornahálózatra történő rákapcsolással, a vízórák javításával és hitelesítésével, a csatornahálózat vizsgálatával és tisztításával, a lefolyók tisztításával, az ivóvíz és a szennyvíz minőségének vizsgálatával, valamint az alaptevékenysége ellátásához szükséges létesítmények kiépítésének műszaki tervezésével is foglalkozik.