Tót Godó Valéria
dec.
2009
2

SKUPŠTINA GRADA IMENOVALA V.D. DIREKTORA

Na svojoj 10. sednici, održanoj 19. novembra 2009. godine, odbornici Skupštine grada Subotice imenovali su Tot Godo Valeriju, diplomiranog ekonomistu, za vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, do imenovanja direktora ovog Preduzeća, a najduže godinu dana od dana njenog imenovanja.

Odbornici Skupštine Grada su prethodno doneli Zaključak o prestanku dužnosti dosadašnjeg direktora, Čeke Imrea, inž.građ., imajući u vidu da je isti dana 21. oktobra 2009. godine podneo neopozivu ostavku predsedniku Upravnog odbora Preduzeća i predsedniku Skupštine Grada.

Tot Godo Valerija (Ciger) rođena je 1960. godine u Subotici. Udata je i majka je dvoje dece. Diplomirani je ekonomista. U periodu od 1986. godine obavljala je sledeće poslove:
- šef knjigovodstva i računovodstva, finansijski direktor, direktor agencije za knjigovodstvo u DP Jugokoža, DOO Kožateks, DP Namateks, Agenciji Aktiva, svi iz Subotice;
- pomoćnik direktora društva Bácsalmás Innovativ Kft., na istraživanju potreba za razvoj, strateškom planiranju razvoja grada Bácsalmás i njegove mikroregije, na apliciranju sredstava raznih fondova Mađarske i Evropske unije i obračunu korišćenja bespovratnih sredstava;
- direktor društva Bácsalmás Innovativ Kft., na sprovođenju razvojne strategije grada Bácsalmás – projektovanju, projektmenadžmentskim poslovima i rukovođenju društvom;
- direktor nonprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću Bácsalmás Kistérségi Kht., na sprovođenju strategije regionalnog i ruralnog razvoja u maloj regiji Bácsalmás – koordinaciji razvojnih projekata više lokalnih samouprava, menadžmentskim poslovima i rukovođenju društvom.
Za dužnost v.d. direktora Tot Godo Valeriju su preporučila i ostala iskustva i znanja koja se odnose na: sposobnost prilagođavanja multikulturalnoj sredini, sprovođenje više međunarodnih (prekograničnih) projekata, veština sprovođenja operativnih programa za ublažavanje nezaposlenosti nerazvijene pogranične regije, umešnost u osposobljavanju mladih visokoobrazovanih kadrova za timski i stručni rad, traganja za inovativnim rešenjima, komunikativnost, visoka odgovornost i preciznost u radu.