dec.
2018
26

HEMIKALIJE ZA UPOV

HEMIKALIJE ZA UPOV

OTVORENI POSTUPAK
 
- partija 1: Polielektrolit
- partija 2: Gvožđe hlorid

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (248 KB) 2018. dec. 26.
 2. Konkursna dokumentacija
  (618 KB) 2018. dec. 26.
 3. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (373 KB) 2019. jan. 8.
 4. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2019. jan. 9.
 5. Pitanje i odgovor
  (476 KB) 2019. jan. 18.
 6. Izmena konkursne dokumentacije
  (4 MB) 2019. jan. 18.
 7. Pitanje i odgovor
  (213 KB) 2019. jan. 21.
 8. Pitanje i odgovor
  (464 KB) 2019. jan. 23.
 9. Pitanje i odgovor
  (208 KB) 2019. jan. 24.
 10. Pitanje i odgovor
  (263 KB) 2019. jan. 24.
 11. Pitanje i odgovor
  (180 KB) 2019. jan. 25.
 12. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
  (1 MB) 2019. febr. 20.
 13. Odluka o obustavi postupka - Partija 2
  (559 KB) 2019. febr. 20.
 14. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2
  (427 KB) 2019. márc. 6.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (321 KB) 2019. ápr. 2.