jan.
2019
8

Oprema za praćenje procesa

Oprema za praćenje procesa

-partija 1: Mikser - propulzor
-partija 2: Automatizacija postojećih tablastih zatvarača na
PPOV- Subotica

Csatolt állományok

 1. konkursna dokumentacija
  (607 KB) 2019. jan. 8.
 2. poziv za podnošenje ponuda
  (311 KB) 2019. jan. 8.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (515 KB) 2019. jan. 21.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (158 KB) 2019. jan. 29.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (214 KB) 2019. jan. 29.