jún.
2019
12

IZGRADNJA PRIKLJUČAKA

IZGRADNJA PRIKLJUČAKA

OTVORENI POSTUPAK

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (190 KB) 2019. jún. 12.
 2. Konkursna dokumentacija
  (640 KB) 2019. jún. 12.
 3. Pitanje i odgovor
  (204 KB) 2019. jún. 25.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2019. jún. 25.
 5. Pitanje i odgovor
  (166 KB) 2019. jún. 28.
 6. Pitanje i odgovor
  (244 KB) 2019. júl. 3.
 7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (154 KB) 2019. júl. 5.
 8. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (962 KB) 2019. okt. 24.
 9. Obaveštenje o produženju roka
  (136 KB) 2019. okt. 24.
 10. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (773 KB) 2019. nov. 8.
 11. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (126 KB) 2019. nov. 14.