máj.
2014
26

IZRADA BUNARSKE KONSTRUKCIJE BUNARA B31 U OKVIRU VZ I

IZRADA BUNARSKE KONSTRUKCIJE BUNARA B31 U OKVIRU VZ I

OTVORENI POSTUPAK

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (56 KB) 2014. máj. 26.
 2. Konkursna dokumentacija
  (405 KB) 2014. máj. 26.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (189 KB) 2014. jún. 18.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (148 KB) 2014. jún. 18.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (185 KB) 2014. júl. 21.