aug.
2014
14

Bravarski materijal

Bravarski materijal

-partija 1- osnovni bravarski materijal
-partija 2-pomoćni i sitan bravarski materijal

Csatolt állományok

 1. Konkursna dokumentacija
  (461 KB) 2014. aug. 14.
 2. Poziv za podnošenje ponuda
  (34 KB) 2014. aug. 14.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (127 KB) 2014. aug. 18.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (95 KB) 2014. aug. 18.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (310 KB) 2014. szept. 16.