nov.
2014
28

SERVIS PUMPI

SERVIS PUMPI

za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga

Csatolt állományok

 1. Konkursna dokumentacija
  (418 KB) 2014. nov. 28.
 2. Poziv za podnošenje ponude
  (56 KB) 2014. nov. 28.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (264 KB) 2014. dec. 4.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (243 KB) 2015. jan. 12.