Grafikoni proizvodnje

 

 

Na osnovu Integrisanog menadžment sistema (IMS), u skladu sa standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, preduzeće je procesno organizovano i opredelilo se za upravljanje osnovnim procesima rada metodom utvrđivanja ciljeva, praćenjem njihovog ostvarivanja i merama za permanentna poboljšanja i unapređenja u interesu krajnjih potrošača/korisnika usluga.

Pomoću grafikona proizvodnje koji obuhvataju sertifikovana područja primene IMS-a možete kvartalno, na polugodišnjem i godišnjem nivou, pratiti ostvarenje postavljenih ciljeva i zadataka u proizvodnji i preradi vode, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i kvalitetu pijaće i otpadnih voda.

2015

Naziv dokumenta Preuzimanje
   
Izveštaj proizvodnje i usluge I - VI
Izveštaj proizvodnje i usluge I - IX
Izveštaj proizvodnje i usluge I - XII

2014

Naziv dokumenta Preuzimanje
Izveštaj proizvodnje i usluge I - III
Izveštaj proizvodnje i usluge I - VI
Izveštaj proizvodnje i usluge I - IX
Izveštaj proizvodnje i usluge I - XII