јан
2007
1

2007

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица израдио Студију развоја водонсабдевања, канализације и заштите водопријемника до 2025. године.

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, Општина Суботица, Европска банка за обнову и развој (EBRD) и холандска фирма DHV потписали уговор о изградњи линије муља, која представља II фазу изградње Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице.

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица у сарадњи са ЈП "Палић - Лудаш" и ХТСШ "Лазар Нешић" презентовао едукативни футуристички пројекат "ВОДА 2007 -2070.ГОДИНЕ"