jan
1990
1

1990

Puštena u pogon Fabrika vode, koja u toku procesa kondicioniranja niveliše količine gvožđa, arsena i amonijaka u vodi, kapaciteta 12.600.000 litara vode godišnje.