јул
2009
5

2009

Извршено је преузимање изграђене линије воде на новом Уређају за пречишћавање отпадних вода Града Суботица од главног извођача радова, холандске фирме „DHV“. Утврђен је рок од годину дана за отклањање утврђених недостатака.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица уручен је Међународни стандард HACCP. Овај стандард представља логичан, научно заснован систем контроле процеса производње и дистрибуције прехрамбених производа, у коју спада и вода за пиће.