jul
2009
5

2009

Izvršeno je preuzimanje izgrađene linije vode na novom Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotica od glavnog izvođača radova, holandske firme „DHV“. Utvrđen je rok od godinu dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica uručen je Međunarodni standard HACCP. Ovaj standard predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, u koju spada i voda za piće.