јул
2010
5

2010

У приградском насељу Биково отворен водозахватни објекат са ревитализованим бунаром и црпном станицом. Организовано снабдевање водом је потребно обезбедити у још 3 приградских насеља: Таванкуту и Љутову, Шупљаку и Хајдукову.

Изграђен је магистрални водовод – повез Суботица – Палић,  финансиран средствима Фонда за капитална улагања АП Војводина и донацијом Словачке владе

Изграђен је магистрални водовод Хоргошки пут, од Цреске до Брестовачке улице,  средствима Фонда за капитална улагања и донацијом Словачке владе

Скупштина Града именовала Снежану Пејчић, дипл.инж.грађ. за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица