јан
1986
1

1986

Већина индустријских загађивача воде је завршила изградњу уређаја за примарно пречишћавање отпадних вода или извршила измене у технологији.