јун
2016
6

2016

Завршена изградња Колектора VII, II, Централног магистралног водовода и повеза исток – запад Магистралног водовода Суботица у оквиру Пројекта за унапређење водних система града Суботице

Потписан Уговор о реализацији фазе Пројекта за унапређење водних система града Суботице: о реконструкцији сабирних цевовода, изградњи новог песколова и полагању оптичких каблова за мониторинг и управљање системом водоснабдевања на Водозахвату I

Потписан Уговор о реализацији фазе Пројекта за унапређење водних система града Суботице: о бушењу и опремању два бунара на Водозахвату II

Потписан Уговор о реализацији Пројекта заштите биодиверзитета Палића/Лудаша са немачком банком KfW: покривање већег дела насеља Палић са канализационом мрежом и реконструкција ППОВ Палић

Отпочела реализација партнерства оператера водоснабдевања GWOPA на основу потписаног уговора о сарадњи између Градског водовода Будимпешта и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица под покровитељством ОУН Програма за људска насеља UN HABITAT

Организована симулација снабдевања водом у ванредним приликама у условима загађења дистрибутивне мреже

Потписан Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица између Оснивача, Послодавца и Синдиката НЕЗАВИСНОСТ предузећа

Добијен сертификатза Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007 на основу сертификационе провере овлашћене организације CERTOP Србија