jun
2016
6

2016

Završena izgradnja Kolektora VII, II, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o rekonstrukciji sabirnih cevovoda, izgradnji novog peskolova i polaganju optičkih kablova za monitoring i upravljanje sistemom vodosnabdevanja na Vodozahvatu I

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o bušenju i opremanju dva bunara na Vodozahvatu II

Potpisan Ugovor o realizaciji Projekta zaštite biodiverziteta Palića/Ludaša sa nemačkom bankom KfW: pokrivanje većeg dela naselja Palić sa kanalizacionom mrežom i rekonstrukcija PPOV Palić

Otpočela realizacija partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA na osnovu potpisanog ugovora o saradnji između Gradskog vodovoda Budimpešta i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica pod pokroviteljstvom OUN Programa za ljudska naselja UN HABITAT

Organizovana simulacija snabdevanja vodom u vanrednim prilikama u uslovima zagađenja distributivne mreže

Potpisan Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica između Osnivača, Poslodavca i Sindikata NEZAVISNOST preduzeća

Dobijen sertifikatza Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 na osnovu sertifikacione provere ovlašćene organizacije CERTOP Srbija