јан
1985
1

1985

Гради се колектор VII. (овим је комплетирана основна каналска мрежа града)

Преузима се водоснабдевање насеља Бајмок, Ђурђин и Мишићево.

Лабораторија отпадних вода постаје јавна лабораторија за физичку, хемијску, бактериолошку и токсиколошку анализу отпадних и површинских вода.