jan
1985
1

1985

Gradi se kolektor VII. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada)

Preuzima se vodosnabdevanje naselja Bajmok, Đurđin i Mišićevo.

Laboratorija otpadnih voda postaje javna laboratorija za fizičku, hemijsku, bakteriološku i toksikološku analizu otpadnih i površinskih voda.