jan
1984
1

1984

Započeta realizacija koncepta disperznog vodosnabdevanja grada. Počinje izgradnja kanalizacija na Paliću i u Čantaviru.