maj
2019
9

2019

Početak realizacije Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš donacijskim sredstvima Vlade Nemačke i KfW banke