мај
2019
9

2019

Почетак реализације Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и Лудаш донацијским средствима Владе Немачке и KfW банке