jan
1978
1

1978

Na predlog Vodovoda Skupština Opštine usvaja novu odluku o kanalizaciji, po osnovu koje se zagađivači kažnjavaju za prekoračenje svakog pojedinog parametra zagađenja.

Opasni zagađivači počinju izgradnju primarnih uređaja za prečišćavanje ili reorganizuju tehnologiju proizvodnje.