јан
1978
1

1978

На предлог Водовода Скупштина Општине усваја нову одлуку о канализацији, по основу које се загађивачи кажњавају за прекорачење сваког појединог параметра загађења.

Опасни загађивачи почињу изградњу примарних уређаја за пречишћавање или реорганизују технологију производње.