јан
1977
1

1977

Завршено пуњење језера. (Од пуштања у рад до овог момента УПОВ је прерадио 12.000.000 m3 отпадних вода, или 28.000 m3 на дан). Преузима се водоснабдевање насеља Нови Жедник.