јан
1973
1

1973

Преузимање водоснабдевања насеља Чантавир, Вишњевац и Бачки Виногради.