jan
2006
1

2006

Potpisan je Kolektivni ugovor između Opštine Subotica, menadžmenta i sindikalnih organizacija kao predstavnika zaposlenih u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, kojim su regulisani njihovi međusobni odnosi.

Potpisan ugovor između JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Opštine Subotica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i holandske firme DHV o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice – I faza.