јан
2006
1

2006

Потписан је Колективни уговор између Општине Суботица, менаџмента и синдикалних организација као представника запослених у ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, којим су регулисани њихови међусобни односи.

Потписан уговор између ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, Општине Суботица, Европске банке за обнову и развој (EBRD) и холандске фирме DHV о изградњи новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице – I фаза.