јан
1971
1

1971

Помор риба у Палићком језеру, услед загађености отпадним водама града.

Испуштање воде из језера.