јан
1967
1

1967

Водовод оснива соствену лабораторију за хемијску бактриолошку контролу воде за пиће, отпадне воде и језера Палић

Преузимање водоснабдевања насеља Палић