jan
1964
1

1964

Završen je kolektor otpadnih voda III. , koji čini kičmu kanalizacione mreže.