jan
1962
1

1962

Osnovano komunalno preduzeće Vodovod, kome je pripojeno preduzeće za bušenje i održavanje arteskih bunara Bunar.