јан
1962
1

1962

Основано комунално предузеће Водовод, коме је припојено предузеће за бушење и одржавање артеских бунара Бунар.