jan
1957
1

1957

Osnovana je Direkcija za vodovod i kanalizaciju sa zadatkom da izradi projekte infrastrukturnog sistema