јан
2005
1

2005

Отворена II фаза Фабрике воде на Водозахвату – I, деарсенизација, којом је квалитет третиране сирове воде у пијаћу за потребе потрошача у граду Суботица усаглашен са препорукама Светске здравствене асоцијације, директивама Европске уније и Правилником Владе Републике Србије о хигијенској исправности воде за пиће.

Скупштина општине Суботица донела одлуку о изградњи новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице којом ће се повећати капацитети пречишћавања у складу са развојним потребама потрошача и поред механичког и биолошког, обезбедити хемијско пречишћавање (фосфор и азот) отпадних вода у циљу заштите реципијента, језера Палић.