јан
2004
1

2004

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица потписао уговор са италијанском фирмом "Culligan" из Болоње и ЛАД групом о изградњи II фазе Фабрике воде на Водозахвату-I са циљем отклањања аресена, као штетног састојка у третману сирове воде.

Изградња и савремено опремање баждарнице – лабораторије за контролу квалитета мерача протока пијаће воде.

Адаптација и додатно опремање Лабораторије за контролу квалитета пијаће воде.

Уведена пословна мрежа мобилне комуникације путем Телекома Србија у циљу рационализације трошкова комуницирања и ефикасности најодговорнијих руководилаца и интервентних служби.