jan
2004
1

2004

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica potpisao ugovor sa italijanskom firmom "Culligan" iz Bolonje i LAD grupom o izgradnji II faze Fabrike vode na Vodozahvatu-I sa ciljem otklanjanja aresena, kao štetnog sastojka u tretmanu sirove vode.

Izgradnja i savremeno opremanje baždarnice – laboratorije za kontrolu kvaliteta merača protoka pijaće vode.

Adaptacija i dodatno opremanje Laboratorije za kontrolu kvaliteta pijaće vode.

Uvedena poslovna mreža mobilne komunikacije putem Telekoma Srbija u cilju racionalizacije troškova komuniciranja i efikasnosti najodgovornijih rukovodilaca i interventnih službi.