jan
2003
1

2003

Skupština opštine Subotica donela odluku o normalizaciji funkcionisanja i finansijskog poslovanja u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica.

Rekonstrukcija i modernizacija hidro-mašinske, elektro-energetske i merno-regulacione opreme Crpne stanice na Vodozahvatu-I, čime je poboljšan kapacitet i ekonomičnost isporuke vode u letnjem periodu prema potrošačima u gradu sa 250 na 400 litara/sekundu.

Obezbeđena nova, savremena specijalna samohodna video – kamera za dijagnostiku stanja na kanalizacionoj mreži.

Stručnjaci Evropske banke za obnovu i razvoj izvršili reviziju poslovanja JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica i zaključili da ovo Preduzeće zadovoljava kriterijume konkurisanja na međunarodne kredite i donacije.