јан
2003
1

2003

Скупштина општине Суботица донела одлуку о нормализацији функционисања и финансијског пословања у ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица.

Реконструкција и модернизација хидро-машинске, електро-енергетске и мерно-регулационе опреме Црпне станице на Водозахвату-I, чиме је побољшан капацитет и економичност испоруке воде у летњем периоду према потрошачима у граду са 250 на 400 литара/секунду.

Обезбеђена нова, савремена специјална самоходна видео – камера за дијагностику стања на канализационој мрежи.

Стручњаци Европске банке за обнову и развој извршили ревизију пословања ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица и закључили да ово Предузеће задовољава критеријуме конкурисања на међународне кредите и донације.