јун
2011
12

2011

Изграђен је Западни магистрални водовод, финансиран средствима Фонда за капитална улагања Војводине, који је омогућио развој водоснабдевања грађана 5 месних заједница и то прерађеном водом са Водозахвата – I,  квалитетно водоснабдевање ПТП Мали Бајмок и створио услове за почетак изградње магистралног водовода Суботица – Љутово – Таванкут

Завршена изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода Града, Комисија за технички пријем одредила 6 – месечни пробни рад, до коначног отклањања недостатака

Реализована два Пилот пројекта одрживог развоја: за прераду сирове воде по ADART технологији (без употребе хемикалија) и за компостирање муља који се појављује у процесу пречишћавања отпадних вода