jun
2011
12

2011

Izgrađen je Zapadni magistralni vodovod, finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, koji je omogućio razvoj vodosnabdevanja građana 5 mesnih zajednica i to prerađenom vodom sa Vodozahvata – I,  kvalitetno vodosnabdevanje PTP Mali Bajmok i stvorio uslove za početak izgradnje magistralnog vodovoda Subotica – Ljutovo – Tavankut

Završena izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada, Komisija za tehnički prijem odredila 6 – mesečni probni rad, do konačnog otklanjanja nedostataka

Realizovana dva Pilot projekta održivog razvoja: za preradu sirove vode po ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija) i za kompostiranje mulja koji se pojavljuje u procesu prečišćavanja otpadnih voda