јун
2012
12

2012

Скупштина Града Суботица именовала Тот Годо Валерију, дипл.екон. за в.д. директора ЈКП „Водовод и канализација” Суботица

Изграђени и опремљени нови бунари у насељима Стари Жедник и Ђурђин којим ће бити дугорочно обезбеђене потребне количине, притисци и квалитет воде за пиће

Потписан Уговор о пројекту унапређења водовода Суботица са EBRD у Скупштини Града Суботица. Овим пројектом у укупној вредности од 11 милиона евра зајма и 2 милиона евра донацијских средстава предвиђена је изградња „фабрике воде” на Водозахвату II, колектора II и VII, постројења за пречишћавање отпадне воде насеља Бајмок, централног магистралног вода, источног крака у улици Лошињској и повез источног и западног крака магистралног вода

Предузећу уручени сертификати за имплементацију и примену Система менаџмента квалитетом и Система за управљање заштитом животне средине на основу стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Обележено пола века – 50 година рада Предузећа и отворено ново Постројење за пречишћавање отпадних вода Града Суботице