jun
2013
12

2013

Uručena godišnja nagrada Regionalne privredne komora Subotice direktoru Preduzeća, Tot Godo Valeriji

Preduzeću uručen sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela/tela za overavanje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002

U Medija centru predstavljen finalni izveštaj projekta Benchmarking – Pokazatelji uspešnosti JKP vodovoda Srbije za period 2007 – 2012. godina, čiji je pokrovitelj Svetska banka. JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica je jedno od najuspešnijih preduzeća u delatnosti, na osnovu sertifikacije pouzdanosti, izvora podataka i institucionalnih, tehničko – tehnoloških i ekonomsko – finansijskih performansi

Počele sa radom blagajne u Bajmoku i Čantaviru, što doprinosi kvalitetnijim odnosima preduzeća sa korisnicima usluga

Preduzeće putem nadzorne provere od strane ovlašćene institucije CERTOP Srbija sačuvalo sertifikate za primenu sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine na osnovu ISO 14001:2004 i sistema za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP

Za javnost i korisnike usluga otvorena besplatna telefonska linija sa Dispečerskom službom i Službom za odnose sa potrošačima

Povodom Svetskog dana vode, planete Zemlja i zaštite životne sredine realizovan projekat „Aquarius – Vodonoša Grada 2013.” sa OŠ „Đuro Salaj” Subotica i „Hunjadi Janoš” Čantavir

Preduzeće organizovalo međunarodni seminar „AsRem – Voda za piće bez arsena” i prezentovalo projekat takvog pilot postrojenja u naselju Bački Vinogradi

Primenjena nova Organizacija i sistematizacija poslova Preduzeća zasnovana na procesnoj orjentaciji sa težištem na proizvodne i uslužne resore. Formirane nove organizacione jedinice: Služba za odnose sa potrošačima i Resor kontrole kvaliteta i zaštite