јун
2013
12

2013

Уручена годишња награда Регионалне привредне комора Суботице директору Предузећа, Тот Годо Валерији

Предузећу уручен сертификат о акредитацији контролног тела/тела за оверавање на основу стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2002

У Медија центру представљен финални извештај пројекта Benchmarking – Показатељи успешности ЈКП водовода Србије за период 2007 – 2012. година, чији је покровитељ Светска банка. ЈКП „Водовод и канализација” Суботица је једно од најуспешнијих предузећа у делатности, на основу сертификације поузданости, извора података и институционалних, техничко – технолошких и економско – финансијских перформанси

Почеле са радом благајне у Бајмоку и Чантавиру, што доприноси квалитетнијим односима предузећа са корисницима услуга

Предузеће путем надзорне провере од стране овлашћене институције CERTOP Србија сачувало сертификате за примену система менаџмента квалитетом на основу ISO 9001:2008, система управљања заштитом животне средине на основу ISO 14001:2004 и система за здравствену безбедност хране HACCP

За јавност и кориснике услуга отворена бесплатна телефонска линија са Диспечерском службом и Службом за односе са потрошачима

Поводом Светског дана воде, планете Земља и заштите животне средине реализован пројекат „Aquarius – Водоноша Града 2013.” са ОШ „Ђуро Салај” Суботица и „Хуњади Јанош” Чантавир

Предузеће организовало међународни семинар „AsRem – Вода за пиће без арсена” и презентовало пројекат таквог пилот постројења у насељу Бачки Виногради

Примењена нова Организација и систематизација послова Предузећа заснована на процесној орјентацији са тежиштем на производне и услужне ресоре. Формиране нове организационе јединице: Служба за односе са потрошачима и Ресор контроле квалитета и заштите