јун
2014
12

2014

Реконструкцијом и опремањем пословног простора обезбеђени услови за рад Лабораторије за контролу квалитета отпадне воде у седишту Предузећа

Град Суботица на својој седници донео одлуку о именовању Валерије Тот Годо за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Одржана Презентација развојних планова ЈКП „Водовод и канализација“ за све градске и приградске месне заједнице града Суботице

Град, Покрајина и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица сачинили Договор о изради катастра загађивача са циљем заштите језера Палић