jun
2014
12

2014

Rekonstrukcijom i opremanjem poslovnog prostora obezbeđeni uslovi za rad Laboratorije za kontrolu kvaliteta otpadne vode u sedištu Preduzeća

Grad Subotica na svojoj sednici doneo odluku o imenovanju Valerije Tot Godo za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Održana Prezentacija razvojnih planova JKP „Vodovod i kanalizacija“ za sve gradske i prigradske mesne zajednice grada Subotice

Grad, Pokrajina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica sačinili Dogovor o izradi katastra zagađivača sa ciljem zaštite jezera Palić