јан
2001
1

2001

Скупштина општине Суботица увела Програм за превазилажење кризне ситуације у ЈКП "Водовод и канализација" Суботица због поремећаја у функционисању и финансијској ситуацији Предузећа.

Започета реконструкција Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице са циљем повећања капацитета и модернизације система аерације отпадних вода