jan
2001
1

2001

Skupština opštine Subotica uvela Program za prevazilaženje krizne situacije u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica zbog poremećaja u funkcionisanju i finansijskoj situaciji Preduzeća.

Započeta rekonstrukcija Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice sa ciljem povećanja kapaciteta i modernizacije sistema aeracije otpadnih voda