jan
2000
1

2000

Za potrebe Sektora finansija, odnose sa potrošačima i službe briga o vodomeru izrađen je novi informacioni sistem, baziran na ORACLE tehnologiji, sa ciljem podizanja kvaliteta odnosa prema potrošačima/korisnicima usluga