јан
2000
1

2000

За потребе Сектора финансија, односе са потрошачима и службе брига о водомеру израђен је нови информациони систем, базиран на ORACLE технологији, са циљем подизања квалитета односа према потрошачима/корисницима услуга