јан
1995
1

1995

Завршава се колектор VII. и колектор О. (овим је комплетирана основна каналска мрежа града).

Отвара се канал Тиса - Палић, којим се у језеро доводи свежа вода из реке Тисе.