jul
2008
5

2008

Započeti pripremni radovi na gradilištu za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotica.