јул
2008
5

2008

Започети припремни радови на градилишту за изградњу новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода Града Суботица.