феб
2017
7

OČITAVANJE VODOMERA OD 13. DO 23. FEBRUARA

Ponovo objedinjeni računi

Mesečni računi za utrošene usluge isporuke čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u januaru 2017. 
godine kod kategorije korisnika domaćinstva u individualnom stanovanju (široka potrošnja), biće deo računa 
objedinjene naplate i iste će izdavati JKP Čistoća i zelenilo Subotica.
Mesečna zaduženja su formirana na osnovu očitanog stanja na mernim instrumentima.
Uplate po ispostavljenim računima korisnici mogu da izvrše na šalterima blagajni preduzeća JKP Vodovod i 
kanalizacija, JKP Čistoća i zelenilo i JKP Dimničar.
Očitavanje mernih instrumenata kod korisnika domaćinstva u individualnom stanovanju (široka potrošnja) će se 
vršiti u periodu od 13. februara do 23. februara 2017. godine. Na osnovu očitanog stanja izdaće se zaduženja 
za februar i ista će se nalaziti na računu objedinjene naplate koje izdaje JKP Čistoća i zelenilo Subotica.