мар
2017
23

PROMOCIJA KNJIGE „ASET MENADŽMENT“ POVODOM SVETSKOG DANA VODA

PROMOCIJA KNJIGE „ASET MENADŽMENT“ POVODOM SVETSKOG DANA VODA

Povodom Svetskog dana voda, u Medija-centru Gradske kuće predstavljena је knjiga „Aset menadžment“, autora Dušana Lukića, iz Sombora. Prezentaciji, koju su zajednički organizovali Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ i Grad Subotica. prisustvovali su predstavnici Grada Subotice, subotičkih javnih i javno-komunalnih preduzeća i brojnih organizacija i institucija iz našeg i gradova iz šireg okruženja.


Zamenik gradonačelnika Timea Horvat je, tim povodom, podsetila da je Subotica jedan od svetlijih primera gradova u Srbiji koji je na vreme shvatio da je briga o vodi zadatak svih nas.

- Izgradnjom savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u prethodnim godinama i realizacijom Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice koji treba da se završi do kraja 2019. godine, Grad, njegovi građani i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su obezbedili izgradnju magistralne i kolektorske vodovodne i kanalizacione mreže, kao i drugu Fabriku za proizvodnju visokokvalitetne vode. Takođe, Grad je u saradnji sa drugim javnim preduzećima obezbedio izgradnju i rekonstrukciju većeg dela toplovodne i gasovodne mreže. Time je obezbeđen visoki procenat neophodne javne infrastrukture koja omogućuje funkcionisanje grada, viši kvalitet življenja njegovih građana, zaštitu životne sredine i veću energetsku efikasnost.

Pored proširivanja obima usluga, istakla je, Grad Subotica bi trebalo da obezbedi i savremeno upravljanje javnom infrastrukturom radi postizanja efikasnosti, ekonomičnosti i kvaliteta tih usluga, jer, kako je navela: ova vrsta imovine zahteva velike javne investicije; dobro iskorišćena infrastruktura podstiče i jača ekonomski razvoj grada; pravilno funkcionisanje i održavanje komunalne imovine je od suštinskog značaja za javno zdravlje, bezbednost i viši kvalitet življenja potrošača;  upravljanje imovinom promoviše efikasnost i inovacije u radu sistema.

– Iz ovih razloga proizilazi i značaj današnje prezentacije ove knjige. Sistem upravljanja imovinom treba da koriste donosioci odluka na lokalnom nivou čiji je cilj ispunjavanje potrebnog nivoa usluga na najisplativiji način, čime se obezbeđuje dugoročna održivost usluga javnih komunalnih preduzeća, u interesu naših građana, sadašnjih i budućih potrošača – naglasila je Timea Horvat.

Vršilac dužnosti direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđ Šugar,citirao je u svom izlaganju deo iz predgovora ove knjige:

„Sredstva infrastrukture su važna nacionalna imovina koja je u direktnoj vezi sa ekonomskim rastom jedne privrede i kvalitetom života građana. Vodovodni sistemi su deo javne infrastrukture, a lokalnoj vlasti i vodovodu je poverena odgovornost upravljanja, za potrebe i očekivanja sadašnje i budućih generacija. Dužnost menadžera vodovoda, polazeći od regulatorne premise, je da obezbedi pružanje očekivanog ili ugovorenog nivoa usluga, koristeći raspoloživi nivo resursa i ograničenih finansijskih sredstava, sa fokusom na dugoročno održivo poslovanje.“

- Danas ne želim da govorim o raskoraku između potreba sadašnjih i budućih korisnika i investicionih mogućnosti preduzeća i našeg Grada kao Osnivača. Savremeni menadžment i njegova implementacija u sistem upravljanja, rukovođenja i organizacije nas uči i ukazuje na niz mogućih unutrašnjih resursa i racionalizacija u  poslovanju preduzeća – istakao je Đerđ Šugar.

U nekoliko proteklih godina naše Preduzeće je uzelo učešća u Dunavskom projektu za vode, koji realizuje IAWD – Asocijacija voda podunavskih zemalja, kao deo IWA – Svetske asocijacije voda u saradnji sa Svetskom bankom. U ovom Projektu, koji se sa 17 preduzeća vodovoda i kanalizacije iz bivše Jugoslavije realizuje sa ciljem podizanja njihovih upravljačkih kapaciteta,  naši rukovodioci i stručnjaci su savladali i primenjuju znanja i veštine koje se odnose na: Benčmarking – pokazatelje učinka rada i razvoja preduzeća, uporedno sa zapadnoevropskim Vodovodima i preuzimanjem njihove izvrsnosti na određenim poljima rada, a primer toga je saradnja našeg i budimpeštanskog gradskog Vodovoda. Takođe i na Energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine i Aset Menadžment – racionalno i održivo planiranje upravljanjem osnovnim infrastrukturnim sredstvima na strateški i srednjoročni rok.

Upravo, primena ove poslednje veštine ima izuzetan značaj za naše preduzeće, jer upravljanje objektima i vodovodnom i kanalizacionom mrežom moramo implementirati u jedinstveni, integrisani tehnički, finansijski i investicioni sistem, radi donošenja transparentnih odluka u intersu naših sadašnjih i budućih generacija potrošača – napomenuo je u svom izlaganju Đerđ Šugar.

Dušan Lukić, autor knjigeje podvukao da je „Aset menadžment“, kao akademnska disciplina s jedne, odnosno menadžerski koncept s druge strane, disciplina koja omogućava organizaciji da optimalnim pristupom upravlja svojim sredstvima i poslovnim procesima, radi smanjivanja troškova tokom životnog ciklusa sredstava i rizika tokom životnog veka, u cilju realizacije ciljeva organizacije definisanih strategijom poslovanja organizacije.

Svetski dan voda obeležava se 22. marta, od 1993. godine. Taj dan usvojen je rezolucijom Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine kako bi se ukazalo na potrebu i važnost zaštite i očuvanja vode.

Prilog za Internet i Intranet stranicu sačinio,

Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.

Prilog sa prezentacije knjige: https://www.youtube.com/watch?v=siyu0CrfX4s

Приложени фајлови

  1. Презентација Асет Менаџмента - Душан Лукић
    (3 MB) 23.03.2017.