сеп
2010
1

SUBOTIČKI SA SEGEDINSKIM „VODOVODOM“ – ZAJEDNO NA SAJMU

Raport sa sajma

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je u petak, 27. avgusta 2010. godine, zajednički sa Kompanijom „Vodovod“ Segedin nastupio na zajedničkom štandu i Prezentaciji na temu „VODA NE POZNAJE GRANICE!“ na Međunarodnom regionalnom sajmu privrede „Subotica 2010.“

Pre nego što javnost upoznamo sa detaljima oko nastupa na Sajmu, potrebno je ukazati na dve značajne specifičnosti našeg „Vodovoda“:

Subotički „Vodovod“ raspolaže sa KOMPLETNOM tehnološkom trakom, kao jedan od retkih u Srbiji, ali i u Jugoistočnoj Evropi. Ono što drugi nemaju, a mi imamo u odnosu na klasične Vodovode su:

- Podzemni resurs sirove vode sa dubina od 180 i više metara je MEĐUNARODNOG REGIONALNOG KARAKTERA. Ovaj resurs pored značajnog dela Vodovoda Severne Bačke i Vojvodine, istovremeno koriste i Vodovodi Slavonije i Baranje, kao i Vodovodi južnog dela susedne Mađarske. Iz tih razloga, u prvi plan ističemo tačku Povelje EU o vodi – VODA NE POZNAJE GRANICE ! To je, ujedno i osnovna tema našeg zajedničkog nastupa subotičkog i segedinskog Vodovoda. Ono što nas razlikuje od drugih, to je kontinuirana potreba tretmana sirova vode do nivoa pijaće, otklanjanjem štetnih sastojaka: arsena, gvožđa i amonijaka, kao i potreba međunarodne regionalne zaštite resursa podzemnih voda.

- Druga specifičnost, koji mnogi u Srbiji i Evropi nemaju, to je tretman – prečišćavanje upotrebljenih otpadnih i industrijskih voda, pre nego što se one ulivaju u neki recipijent – reku ili jezero. Mi imamo dugogodišnu tradiciju prečišćavanja otpadnih voda mehaničkim i biološkim putem. Ovih dana teče poslednja faza probnog rada novog savremenog izgrađenog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Subotice, koja obuhvata više novina u odnosu na prethodno tehnološko rešenje: a to je hemijsko prečišćavanje otpadnih voda i tretman mulja kao nus proizvoda, kojim se stvara biogas, kao alternativni izvor energije za interne potrebe, što će pomoći uštedi i racionalnijem korišćenju klasične, skupocene električne energije.

Na  prezentaciji u PRESS Sali Sajma javnost Je upoznata sa stanjem i problematikom osnovnih delatnosti vodovoda i kanalizacije Gradova Subotice i Segedina.

Između našeg i segedinskog Vodovoda potpisan je Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji, koji pored transfera ljudi, znanja i tehnologija, sadrži benčmarking poređenja i praćenja najboljih iskustava i prakse radi dosezanja standarda, zajedničke nastupe na savetovanjima i sajmovima, a što je najvažnije i što smo akcentirali – to je zajednički nastup sa projektima na INTER – REG konkurse Evropske unije koji se odnose na PREKOGRANIČNU SARADNJU.

Na Prezentaciji su predstavljena dva moguća projekta:

- Regionalna zaštita podzemnih resursa vode i

- Dalji pravci razvoja proizvodnje biogasa.

Zajednički nastup naša dva Vodovoda na štandu Grada imao je za cilj promovisanje povelje EU – VODA NE POZNAJE GRANICE, ovde smo delili PR materijal za najmlađe i starije naše potrošače, a bitno mesto u svemu tome imao je i dokumentarni film o toku izgradnje novog gradskog Prečistača.

Zajednička misija nastupa naša dva Vodovoda na Sajmu „Subotica 2010.“ je poruka koja se tiče održivog razvoja:

VODU NISMO NASLEDILI OD SVOJIH PREDAKA,

DA BI JE POZAJMLJIVALI OD SVOJIH POTOMAKA !

ŽIRI SAJMA JE ZAJEDNIČKI NASTUP SUBOTIČKOG i SEGEDINSKOG VODOVODA NAGRADIO SA SPECIJALNOM NAGRADOM ZA MEĐUNARODNU REGIONALNU SARADNJU!